Menu

KVKK

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Asya Dış Ticaret Ve Makine San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Belgelerinizin örneğini şirketimize vermek suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal satış süreçlerin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” göre Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:29 Üsküdar - İstanbul adresine veya [email protected] adresine gönderebilirsiniz.