ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Asya Dış Ticaret ve Makine San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

Çerez nedir?

Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından kullanıcının kullanmış olduğu tarayıcıya bırakılan ve okunan bir tür tanımlama dosyasının adıdır. Çerez dosyaları içerisinde kullanıcının oturum bilgileri, sayfada içerik tüketimi süresi, içerik tüketim alışkanlığı gibi çeşitli veriler saklanır.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

 

Çerez çeşitleri:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani

tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (heromotor.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 

1) Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

 

2) Analitik/Performans Çerezleri

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, trafiğin ölçülmesi, performansın optimizasyonu, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bu sayede sitelerin performansı ölçülebilmekte ve iyileştirilebilmektedir. Bu çerezler internet sitelerindeki hangi sayfaların en çok/an az popüler olduğunun anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

 

3) İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

 

4) Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam

yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi hizmetlerin) sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Analitik/Performans Çerezleri, internet sitemizde ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek, internet sitesinde gezinme durumunu izlemek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin kategorisel ve ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

DoubleClick: Sitemizde Google’nin çevrimiçi reklam hizmet sağlayıcısı DoubleClick kullanmaktayız. Bu çerez kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izlemek ve hedeflenmiş reklamlar göstermek için kullanılır.

 

Google Dynamic Remarketing: Google'ın dinamik yeniden pazarlama hizmeti için kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerezler, bir kullanıcının bir web sitesini ziyaret ettiği ve daha sonra başka web sitelerinde veya platformlarda görüntülenen reklamlar aracılığıyla bu ziyareti hatırlamak için kullanılır.

Yandex: Yandex'in kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izleyerek hedeflenmiş reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir.

 

wallee: Kullanıcı oturumlarını yönetmek, ödeme işlemlerini izlemek, güvenliği sağlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek gibi amaçlarla kullanılabilir.

 

Google Tag Manager: Bu çerezler, bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiğinde Tag Manager'ın bir parçası olan etiketlerin yüklenip yüklenmediğini belirleyerek, web sitesinin performansını izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur.

 

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır.

 

Youtube: Youtube'un ses ve video oynatıcı işlevselliğini desteklemek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılan çerez türlerini içerir. Bu çerezler, kullanıcının YouTube'daki videoları izlerken veya ses dosyalarını dinlerken yaşadığı deneyimi kişiselleştirmek ve optimize etmek için kullanılır.

 

fontawesome.com: Web sitemizde semboller, ikonlar ve görsel öğeler için kullanılan popüler bir simge kiti olan fontawesome kullanmaktayız. FontAwesome, sunucularda barındırılmayan bir font dosyası olarak dağıtılır ve genellikle web siteleri tarafından içeriğin daha hızlı yüklenmesini sağlamak için CDN'ler aracılığıyla dağıtılır.

 

JQuery: jQuery kütüphanesini kullanarak web sitelerinin etkinliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılan bir çerez türüdür. jQuery, web geliştiricilerin JavaScript kodlarını daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yazmalarını sağlayan popüler bir JavaScript kütüphanesidir.

 

jsDelivr: jsDelivr, web geliştiricilerin JavaScript, CSS, jQuery, Font Awesome ve diğer kaynakları hızlı ve güvenilir bir şekilde dağıtmalarını sağlayan bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). jsDelivr çerezi, jsDelivr'in sunucuları aracılığıyla içerik dağıtımı yaparken kullanıcı deneyimini optimize etmek ve hizmetin performansını artırmak için kullanılır.

 

Aşağıda ayrıntılı çerez bilgilerine ulaşabilirsiniz:

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Kategorisi Çerezin Sahibi Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
PHPSESSID   Oturum Heromotor Birinci taraf Göz atma oturumu sona erene kadar
GOOGLE
dc_gtm_UA-76518184-1 Hizmet isteklerinin sayısını depolamak için kullanılır. Analitik Google Üçüncü taraf 1 dakika
_ga
_ga_EQXB7L7GTX
_ga_ZCEEV49RVX
Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez olan "_ga", ziyaretçileri ayırt etmeye yarayan hizmeti etkinleştirir. Analitik Google Üçüncü taraf 13 ay
_gat Bu çerez, Google Analytics tarafından bir kullanıcının web sitesini ne sıklıkta ziyaret ettiğini izlemek için kullanılır. _gat çerezi genellikle web sitesine gelen taleplerin hızını kontrol etmek ve trafiği dengelenmek için kullanılır. Analitik/Perfomans Google Üçüncü taraf 1 dakika
_gid Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılan bir diğer çerezdir. Analitik/Perfomans Google Üçüncü taraf 1 gün
test_cookie Google tarafından DoubleClick Reklam Hizmetleri'nin işlevselliğini test etmek için kullanılan bir çerezdir.Bu çerez, bir web tarayıcısına yerleştirilir ve kullanıcının tarayıcısının çerez desteğini kontrol etmek için kullanılır. Reklam/pazarlama Google Üçüncü taraf 1 saat
1P_JAR 1P_JAR çerezi reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlar. Google'ın hizmetlerini kullanırken kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesindeki reklamları daha etkili hale getirmek, reklamların kişiselleştirilmiş içeriğini sağlamak ve reklam verenlere daha doğru ve uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Reklam/pazarlama Google Üçüncü taraf 1 ay
NID Google hizmetlerini kullanan çoğu kişinin tarayıcısında çerez tercihlerine bağlı olarak "NID" veya "_Secure-ENID" çerezi bulunur. Bu çerezler, tercihlerinizi ve diğer bilgileri hatırlamak için kullanılır. Örneğin, dil tercihiniz, arama sonuçları sayfasında kaç tane sonuç görüntülenmesini istediğiniz (ör. 10 veya 20) ve Google'ın Güvenli Arama filtresinin açık olmasını isteyip istemediğiniz bu çerezler sayesinde hatırlanır."NID" çerezi ayrıca , oturumu kapalı kullanıcılara Google hizmetlerinde Google reklamlarını göstermek için kullanılır. Reklam/pazarlama Google Üçüncü taraf 6 ay
YOUTUBE
VISITOR_INFO1_LIVE Aramanızla daha alakalı sonuçlar ve öneriler, özelleştirilmiş YouTube ana sayfası ve ilgi alanlarınıza uyan reklamlar gibi öğeler kişiselleştirilmiş içerik ve özelliklerdir. Örneğin "VISITOR_INFO1_LIVE" çerezi, geçmiş görüntülemelere ve aramalara dayalı olarak YouTube'da kişiselleştirilmiş önerileri etkinleştirebilir. Reklam/pazarlama/ Güvenlik Youtube Üçüncü taraf 6 ay
VISITOR_PRIVACY_ METADATA ziyaretçilerin gizlilik tercihlerini belirlemek ve onların kişisel verilerini nasıl işlediğini kontrol etmek için kullanılır. İşlevsel Youtube Üçüncü taraf 6 ay
YSC Etkileşimi saklamak ve izlemek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Youtube Üçüncü taraf Göz atma oturumu sona erene kadar
YANDEX METRİCA
_ym_d Ziyaretçinin siteye ilk ziyaret tarihini saklar. Analitik Yandex Metrica Üçüncü taraf 1 yıl
_ym_isad Kullanıcının reklam engelleyicileri kullanıp kullanmadığını belirlemek için kullanılır Analitik Yandex Metrica Üçüncü taraf 2 gün
_ym_uid Ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar Analitik Yandex Metrica Üçüncü taraf 1 yıl
_ym_visorc Oturum kaydının düzgün çalışması için kullanılır Analitik Yandex Metrica Üçüncü taraf 30 dakika
metrika_enabled Diğer Yandex.Metrica çerezlerinin doğru kurulup kurulmadığını kontrol eder. Analitik Yandex Metrica Üçüncü taraf 1 saat
YANDEX
bh Bu çerez, kullanıcıların arama terimlerini ve Yandex'in arama sonuçlarını nasıl kullandıklarını takip etmek için kullanılır. "bh" çerezi genellikle Yandex'in kullanıcı deneyimini geliştirmek, arama sonuçlarını iyileştirmek ve reklamları kişiselleştirmek amacıyla kullanılır. Reklam/pazarlama Yandex Üçüncü taraf 1 yıl
sync_cookie_csrf Yandex'in reklam hizmetlerinde kullanılan bir çerezdir ve genellikle tarayıcıda kullanıcı oturumlarını senkronize etmek için kullanılır. Bu çerez, "sync_cookie_csrf" çerezi gibi, çeşitli tarayıcı oturumlarını senkronize etmek ve kullanıcı kimliğini doğrulamak için kullanılır. Reklam/pazarlama Yandex Üçüncü taraf 1 saat
yabs-sid Ziyaretin kimlik belirleyicisi İstatistik/Analitik Yandex Üçüncü taraf Göz atma oturumu sona erene kadar
i Ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar Analitik Yandex Üçüncü taraf 13 ay
yandexuid Ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar Analitik Yandex Üçüncü taraf 13 ay
yashr kullanıcıların Yandex Haritalar'ı kullanırken oturum bilgilerini belirlemke ve gerekli oturum durumunu korumak için kullanılır. İşlevsel Yandex Üçüncü taraf 1 yıl
ymex Yandex.Metrica'nın doğru çalışması için gereken ek bilgileri saklar; örneğin kimlik belirleyicileri oluşturma zamanı ve bunların alternatif değerleri. Analitik Yandex Üçüncü taraf 1 yıl
yuidss Ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar Analitik Yandex Üçüncü taraf 13 ay
_yasc Yandex'in kullanıcı oturumlarını yönetmek ve kullanıcıların Yandex'in çeşitli hizmetlerine erişimini denetlemek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, Yandex hesabıyla ilişkilendirilmiş bir oturumu belirlemek için kullanılır ve kullanıcıların giriş yapmış olup olmadığını doğrulamak için kullanılabilir. İşlevsel Yandex   13 ay

 

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Sultantepe Mh. Paşalimanı Cd. No:31/1/1 Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilmektedir.

 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan çerez politikasına tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera

Chrome,  Fire fox,  Safari, Edge, Internet Explorer

1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.

2. Bir zaman aralığı seçin.

3. 'Çerezler ve diğer site verileri' onay kutusunu seçin.

4. "Verileri temizle" düğmesini tıklayın.

 

 

Çerez Ayarlarını Yapılandır